Υπηρεσίες

Τα βασικά πλεονεκτήματα του διαδικτύου, αυτά της παγκόσμιας εμβέλειας και της ταχύτητας, μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε απειλές για την επιχείρησή σας. Σε αυτό το δυναμικό και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, δεν υπάρχει η πολυτέλεια λαθών, καθυστερήσεων, κενών επικοινωνίας και μία αποσπασματικής προσέγγισης της ψηφιακής σας παρουσίας.

Η Digital Peak προσφέρει μία ολιστική προσέγγιση της επιχειρηματικής σας ψηφιακής παρουσίας, από τη δημιουργία ιστοσελίδας και διαχείριση κοινωνικών δικτύων, μέχρι ψηφιακό μάρκετινγκ και διαφήμιση.

Η εκλεκτή ομάδα επαγγελματιών της Digital Peak θα κατανοήσει πρώτα τη δουλειά σας και μετά θα διαμορφώσει μία συνολική στρατηγική και ένα ομοιογενές θέμα το οποίο θα είναι η ψηφιακή σας υπογραφή. Αυτό θα προσελκύσει «θεατές» και θα τους βοηθήσουν να σας αναγνωρίσουν ως μία διακριτή και μοναδική πρόταση στο αχανές τοπίο του διαδικτύου.

Διαχείριση Social Media

Διαμορφώνουμε τη στρατηγική σας για τα κοινωνικά δίκτυα, δημιουργούμε περιεχόμενο και προσπαθούμε συνεχώς να έχουμε διαδραστική σχέση με την κοινότητά σας

 • Facebook
 • Google+
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
 • YouTube
 • Pinterest

Ψηφιακό Marketing

Προωθούμε τo brand σας στο διαδίκτυο, χτίζουμε την προτίμηση του κοινού για τα προϊόντα / υπηρεσίες σας και αυξάνουμε τις πωλήσεις χρησιμοποιώντας διάφορα ψηφιακά εργαλεία μάρκετινγκ

 • Newsletters
 • Contests
 • Promos
 • Affiliation

Ψηφιακή διαφήμιση

Προωθούμε το brand σας στο διαδίκτυο, χτίζουμε την προτίμηση του κοινού για τα προϊόντα / υπηρεσίες σας και αυξάνουμε τις πωλήσεις χρησιμοποιώντας διάφορα ψηφιακά διαφημιστικά κανάλια

 • Google AdWords
 • Facebook Ads
 • YouTube Ads
 • Instagram Ads
 • Twitter Ads

Δημιουργία ιστοσελίδων

Σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε όμορφες και αποτελεσματικές ιστοσελίδες, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής

 • E-commerce
 • Informational Websites
 • Landing pages
 • Blogs
ΠΛΑΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μερικοί πελάτες μας

OmindCreatives
AdvancedAesthetics
ArtInMotion
ClaudeBernard
HeliosTalk
Kiouzin
Orange2Fly
ParametrosLogistics
Saliveros
SupplyChainLogistics
WedDivine
DairyNews
επικοινωνια